Sau khi bị nô lệ trong thời gian 3 giờ, chủ tịch PTA đạt đến điểm phá vỡ nơi cô mất trí và biến thành một xác sống thích thú về đau đớn. Sayama Ai là nhân vật trải qua sự biến đổi này.

Sau khi bị nô lệ trong thời gian 3 giờ, chủ tịch PTA đạt đến điểm phá vỡ nơi cô mất trí và biến thành một xác sống thích thú về đau đớn. Sayama Ai là nhân vật trải qua sự biến đổi này.
  • 1
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • WAAA-272
  • 06/06/2023
  • Muscle Sawano
  • Yoshio Umeda
  • Yuta Imai
Giới thiệu:
Sau khi bị nô lệ trong thời gian 3 giờ, chủ tịch PTA đạt đến điểm phá vỡ nơi cô mất trí và biến thành một xác sống thích thú về đau đớn. Sayama Ai là nhân vật trải qua sự biến đổi này.
Có thể bạn muốn xem?